Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę Bartosz Sposób i Mateusz Francew s.c. restauracja Ramenownia z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 89, 90-423, NIP: 7282839408, która prowadząc działalność dokonuje w ramach sklepu sprzedaży dań na podstawie zamieszczonego na stronie Menu, zwaną dalej Sprzedającym. 
2. Świadczone usługi dotyczą sprzedaży potraw kuchni japońskiej. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu. 
3. Serwis dostępny pod adresem: www.ramenownia.pl . Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego gdzie kupujący ma do wyboru jeden sposób realizacji zamówienia: 

 

II. Dostawa do klienta

 

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. 
A. Warunkiem realizacji zakupów jest złożenie zamówienia na kwotę minimum 80 zł. 
B. Kupujący w chwili złożenia zamówienia akceptuje warunki dostawy zamieszczone na stronie internetowej w dziale kontakt. 
C. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu 42 207 55 90. 
D. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny 12:00 do godziny 21:30 (pon-czw), 12:00-22:30 (pt-sb) oraz 12:00-20:30 (nd)
E Zamówienia telefoniczne są rejestrowane elektronicznie za zgodą Klienta. Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją ze składania zamówienia. 
F.Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail, podany podczas procesu składania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Te same informacje są widoczne również na stronie internetowej Restauracji Ramenownia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. 
G. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy: 
• towar jest tymczasowo niedostępny 
• podane przez Kupującego dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości 
• Kupujący nie odebrał poprzedniego zamówienia 
• pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu .
4. Restauracja Susharnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóznienia w dostarczeniu zamów i tym sa mym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem na podany adres e-mail i/lub numer telefonu. 

 

III. Dostawa i płatności

 

1. Sprzedający, w czasie określonym Kupującemu podczas uzupełniania formularza zamówienia, dostarcza towar pod wskazany adres zgodnie z danymi wprowadzonymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia. 
2. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty. W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku. 
3. W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych do odbioru złożonego zamówienia uniemożliwiających dostarczenie zamówienia, czy też w przypadku nieobecności Kupującego lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia w wyznaczonych w formularzu zamówienia godzinach, kosztami dodatkowej dostawy wraz z kosztami dodatkowymi wykonania zamówienia zostanie obciążony Kupujący. Koszt ten będzie równy kosztowi dostawy przypisanemu najniższemu przedziałowi kwotowemu zamówienia plus wartość zamówienia. 
4. Koszty dostawy zamówienia określone są w warunkach dostawy zamieszczonych na stronie internetowej www.ramenownia.pl w dziale kontakt oraz są naliczane automatycznie podczas wypełniania formularza zamówienia przy składaniu zamówienia. 
5. Kupujący ma do wyboru poniższe możliwości płatności: 
- Zapłata online podczas składania zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Kupujących składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem 
6. Ceny towarów znajdujące się na witrynie WWW Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT; Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz towaru, ale z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kupującego w sytuacji potwierdzonego już zamówienia. 
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Warunki korzystania z cen rabatowych będą odpowiednio zamieszczane na stronie www.ramenownia.pl
8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon.
9. Wygląd rzeczywisty oferowanych dań może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie. 

 

III Reklamacje i zwroty

 

1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia innego niż produkty żywnościowe Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru (art. 7 Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów). Aby zwrócić towar, należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Sklepu 2. Zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów, w przypadku sprzedaży artykułów spożywczych nie przysługuje kupującemu prawo do odstąpienia od umowy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.